Mahdyar's Blog

My Thoughts

LATEST

آرشیو گیت‌هاب: سفر کدهای دنیای متن‌باز به شمالگان

آرشیو گیت‌هاب

طبق برنامهٔ آرشیو گیت‌هاب که در Github Universe پارسال معرفی شد، قرار بود که از همه مخازن فعال و متن‌باز، اسنپ‌شات گرفته بشه و در یک جای امن برای آیندگان حفظ بشه!

بیشتر…