Mahdyar's Blog

My Thoughts

LATEST

رست‌فول ای‌پی‌آی در گولنگ – قسمت صفرم

ساخت یک رست‌فول ای‌پی‌آی در گولنگ - قسمت صفرم

پیش‌نیاز‌ها

برای این آموزش – ساخت یک رست‌فول ای‌پی‌آی در گولنگ – نیاز به +Go 1.11 خواهیم داشت. پس اگر نصب ندارید، می‌تونید از این‌جا نصب کنید. همچنین خوبه که یک آشنایی نسبی‌ای با گولنگ داشته باشید. 🙂

بیشتر…